Archebu lle yn y clybiau/ booking for the clubs

Mae rhai ohonoch wedi methu defnyddio forms er mwyn archebu lle yn y clybiau. Dylai bod y system
yn gweithio erbyn hyn, ond os ydych dal yn profi anhawster, mae croeso i chi ebostio yr ysgol.
Some of you have experienced difficulties in using forms to book a place in the clubs. The system should be working now, but if you continue to have difficulties you’re welcome to email the school.