Archebu clwb brecwast/ Breakfast club

Os ydych angen y clwb brecwast ar gyfer wythnos nesaf, mae angen archebu lle erbyn 12:00 Dydd Gwener os gwelwch yn dda. Rydym angen gwybod yn union pa blant bydd yn mynychu’r clwb er mwyn trefnu staffio. Ni fydd posib i ddisgyblion fynychu’r clwb os nad ydynt wedi bwcio.

If you need the breakfast club next week, all bookings must be made by 12:00 this Friday please. We need exact numbers for us to arrange staffing. If you have not booked for the breakfast club, it will not be possible for the pupils to attend.