Archebu clwb ar ôl Ysgol/ After school club

Gweler y linc er mwyn archebu lle yn y clwb ar ôl ysgol. Allwch chi sicrhau eich bod yn archebu lle erbyn 12:00 Dydd Gwener os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr. 
Please see attached link to book the after school club. Could you please book by 12:00 on Friday. Thank you.