Archebu cinio ysgol/ Ordering school lunches

I’ch atgoffa, mae’n hanfodol archebu cinio ysgol i’ch plentyn er mwyn sicrhau bod y niferoedd cywir gan y gegin i baratoi digon o fwyd i bawb. Mae angen archebu cinio cyn 8 y bore.
To remind you, it is essential that you book school lunches for your child/ children to ensure that the school kitchen prepares enough food for the pupils. Bookings must be made for the day before 8 am.