Archebu cinio/ School meals

Nodyn i’ch atgoffa os gwelwch yn dda o bwysigrwydd archebu cinio ysgol ar Parent Pay. Mae nifer sywleddol o ddisgyblion yn dod i’r ysgol ble nad yw rhiant/ gofalwr wedi archebu cinio. Golyga hyn nad oes gan y gegin niferoedd cywir, ac mae’n bosib na fydd digon o ginio i bawb. Hefyd, mae staff yr ysgol yn treulio amser yn llwytho’r manylion ar gyfer y sawl sydd heb archebu. Golyga hyn fod llai o amser gan y staff i gefnogi’r disgyblion. Diolch am eich cydweithrediad.
A note to remind you please that it is important to book lunches on Parent Pay. A significant number of pupils come to school without a parent/ guardian ordering lunch. This means the kitchen does not have the correct numbers, and this may lead to a shortage of food. Also, staff have to book the meals for pupils which takes up valuable teaching time. Thank you for your cooperation.