Calendr / Calendar

Llu/ 24.06
 • 7:00 amYmweliad Blwyddyn 6 a Gaerdydd / Year 6 Visit to Cardiff

 • 3:00 pmDim clwb yr Urdd ar ol ysgol / No Afterschool Urdd Club

Maw/ 25.06
 • 7:00 amBlwyddyn 6 yn Gaerdydd / Year 6 in Cardiff

 • 7:30 amGymnasteg Meithrin a Derbyn Miss K Phillips a Bl 3 a 4 Mrs J Parry/ Gymnastics Meithrin a Derbyn Miss K Phillips & Years 3 & 4 Mrs J Parry

 • 9:15 amDawns efo Uma Bl 3 a 4/ Year 3 & 4 Dancing with Uma

Mer/ 26.06
 • 7:00 amBlwydddyn 6 yn Gaerdydd / Year 6 in Cardiff

Iau/ 27.06
 • 2:00 pmFfair Haf / Summer Fair

Gwe/ 28.06
 • 9:00 amGwersi Nofio Bl 5 a 6 / Swimming Lessons Year 5 & 6

Llu/ 01.07
 • 9:30 amMabolgampau Meithrin a Derbyn / Sports day Meithrin & Derbyn

 • 1:30 pmMabolgampau Bl 1 a 2 / Sports day Year 1 & 2

 • 3:00 pmClwb ar ol ysgol yr Urdd / Urdd Afterschool club 3.15-4.15

Maw/ 02.07
 • 8:30 amGymnasteg Meithrin a Derbyn Miss K Phillips a Bl 3 a4 Mrs J Parry / Gymnastics Meithrin & Derbyn Miss K Phillips & Years 3 & 4 Mrs J Parry

 • 10:30 amDawnsio efo Uma / Dancing with Uma

Mer/ 03.07
 • 8:30 amMabolgampau yr Urdd yn Glannau Dyfrdwy / Sports day for the Urdd at Deeside

Gwe/ 05.07
 • 8:30 amGwersi nofio i Bl 5 a 6 / Swimming Lesson for year 5 & 6

Llu/ 08.07
 • 3:30 pmClwb ar ol ysgol yr Urdd / Urdd aterschool club 3.15-4.15

Maw/ 09.07
 • 9:30 amGymnasteg Meithrin a Derbyn Miss K Phillips a Bl 3 a 4 Mrs J Parry /Gymnastics Meithrin & Derbyn Miss K Phillips & Years 3 & 4 Mrs J Parry

Iau/ 11.07
 • 9:30 amOlympics yr Ysgol trwyr dydd / School Olympics all day

Gwe/ 12.07
 • 8:30 amGwersi nofio bl 5 a 6 / Swimming lesson year 5 & 6

 • 9:30 amJambori Bl 1 a 2 yn y Stiwt / Year 1 & 2 Jambori at the Stiwt

 • 1:30 pmGwasanaeth Ffarwelio Bl 6/ Year 6 Leavers Service

Llu/ 15.07
 • 9:30 amDiwrnod Rhyngwladol / International Day

 • 3:00 pmClwb ar ol ysgol yr Urdd / Urdd afterschool club

Maw/ 16.07
 • 9:30 am

Iau/ 18.07
 • 2:30 pmDiwrnod olaf y tymor / Last day of the school term