Calendr / Calendar

12.06.2023
 • 1:30 pmMabolgampau Blwyddyn 5 a 6 / Sports day Year 5 & 6

13.06.2023
 • 7:30 amGymnasteg Meithrin a Derbyn Miss O'Sullivan a Blwyddyn 5 a 6 Mr Meredith/ Gymnastics Nursery & Reception Miss O'Sullivan and Year 5 & 6 Mr Meredith

 • 9:00 amBlwyddyn 1 a 2 Ms Rh Williams ymweliad a'r Llyfrgell Wrecsam / Year 1 &2 Ms Rh Williams visiting Wrexham Library

14.06.2023
 • 1:00 pmMabolgampau Blwyddyn 3 a 4 / Sports day Year 3 & 4

15.06.2023
 • 5:00 amYmweliad Bl 6 i Gastell y Waun / Year 5 & 6 to Chirk Castle

16.06.2023
 • 7:30 amGwersi Nofio Bl 5 a 6 Miss E Evans / Swimming lessons Year 5 & 6 Miss E Evans

19.06.2023
 • Bl6 Transglwyddo i Ysgol Morgan Llwydyd / Year 6 Transition day to Ysgol Morgan

20.06.2023
 • 6:30 amGymnasteg Meithrin a Derbyn dosbarth Miss O'Sullivan a Bl 5 a 6 Mr Meredith / Gymnastics Nursery and Reception Miss O'Sullivan and Year 5 & 6 Mr Meredith

 • Bl6 Transglwyddo i Ysgol Morgan Llwyd / Year 6 Transition day to Ysgol Morgan Llwyd

22.06.2023
 • 5:00 amYmweliad Bl 6 i Gastell Caernarfon / Year 5 &6 Visit to Caernarfon Castle

23.06.2023
 • 2:00 amBl 6 Trosglwyddo i Ysgol Morgan Llwyd / Year 6 Transition day to Ysgol Morgan Llwyd

 • Bl 6 Trosglwyddo i Morgan Llwyd / Year 6 Transition day to Ysgol Morgan Llwyd

26.06.2023
 • 2:00 amYmweliad Bl 6 i Gaerdydd / Year 6 Visit to Cardiff

 • 3:00 amMabolgampau Meithrin a Derbyn 10y.b / Sports day Nursery 7 Reception 10 a.m

 • 4:30 amMabolgampau Meithrin a Derbyn 10 y.b / Sports day Nursery & Reception 10 a.m

 • 6:00 amMabolgampau Bl 1 a 2 1.30 y.p / Sports day Year 1 & 2 1.30 p.m

27.06.2023
 • 2:00 amYmweliad Bl 6 i Gaerdydd / Year 6 visit to Cardiff

 • 3:30 amGymnasteg Meithrin a Derbyn dosbarth Miss O'Sullivan a Bl 5 a 6 Mr Meredith / Gymnastics Nursery & Reception Miss O'Sullivan & Year 5 & 6 Mr Meredith

28.06.2023
 • 6:00 amYmweliad Blwyddyn Gaerdydd / Year 6 visit to Cardiff

 • 7:30 amYmweliad Bl 1 a 2 Ms Rh Williams a Llyfrgell Wrecsam / Visit for Year 1 & 2 Ms Rh Williams to Wrexham Library