Amser gollwng/ Drop off time

Croeso yn ôl, gobeithio y cawsoch hanner tymor ymlaciol. I’ch atgoffa, mae’r amser gollwng yn y bore wedi newid i 8:40 ( ac nid 8:35 – nid oes staff ar ddyletswydd tan 8:40)
Welcome back, I hope you had a pleasant half term break. Just to remind you that the drop off time in the morning has changed to 8:40 ( and not 8:35 – staff are on duty from 8:40 onwards)