Alergedd/ Allergy

Pwysig/ Important 
Os oes gan eich plentyn alergedd cnau/ bwyd allwch chi ffonio neu ebostio’r ysgol os gwelwch yn dda cyn diwedd yr wythnos er mwyn i ni ddiweddaru ein cofnodion. Diolch. 
If your child has an nut/ food allergy, could you please phone or email the school before the end of the term for us to update our records. Thank you.