Ail agor yr ysgol/ Re opening of school

Rydym wedi atodi llythyr yn nodi trefniadau pwysig parthed dychwelyd i’r ysgol/ Please see attached letter which includes important information regarding returning to school.