Aelodaeth yr Urdd/ Urdd membership

Gweler y linc i ymaelodi gyda’r Urdd. Pris aelodaeth yw £10 neu £1 i ddisgyblion sy’n derbyn cinio am ddim.
Please see attached link to join the Urdd. The cost is £10 for pupils to join the Urdd, or £1 for pupils who receive free school meals.