Adrodd achos positif Covid/ Positive covid test result

Os yw eich plentyn yn arddangos symptomau Covid heddiw neu fory, ac wedi cael prawf covid positif, yna ffoniwch y rhif canlynol os gwelwch yn dda i hysbysu’r ysgol. 
07871 259680
If your child is displaying covid symptoms today or tomorrow and has had a positive covid test, please could you contact the school on the above number.