Adran newydd yr Urdd/ New Urdd After school club

Gweler y neges gan yr Urdd/ Please see a message from the Urdd


ADRAN NEWYDD! // NEW URDD AFTER SCHOOL CLUB! 

ADRAN WRECSAM

Cyfla i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyl am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg yn ardal Wrecsam!

An opportunity to take part in fun activities for free through the medium of Welsh in the Wrexham area!

Dydd Mercher / Wednesday – 17/01/2024

(Bob yn ail Dydd Mercher / Every other Wednesday)

17:00-18:00

Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Bl. 3 – 6 / Yrs. 3 – 6

AM DDIM / FREE

Rhaid archebu o flaen llaw / Must book before hand – https://www.urdd.cymru/…/ieuen…/archebu-gweirthgareddau/

gutojones@urdd.org