Adran Iau/ Juniors

Bydd siop ar gael i Flwyddyn 3 i 6 yfory! There will be a shop for Years 3 to 6 tomorrow!