Adran Iau/ Juniors

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i gyngherddau’r ysgol wythnos nesaf. Gall y disgyblion wisgo siwmper Nadolig ar gyfer y cyngherddau (gall y disgyblion ddod i’r ysgol yn eu siwmper Dydd Mawrth)
We look forward to the school concerts next week. Pupils in Years 3 to 6 can wear a Christmas jumper for the concerts (they can come to school in their Christmas jumper on Tuesday)