Adnodd am ddim/ Welsh spellcheck for free

Dyma adnodd sydd ar gael i’w lawrlwytho’n rhad ac am ddim er mwyn cywiro sillafu a gramadeg ar y cyfrifiadur. Partneriaeth yw rhwng Prifysgol Bangor a Llywodraeth Cymru. Mae mwy o fanylion wrth glicio ar y linc isod. 

Cysgliad, the Welsh language spellchecking and grammar checking software package, is now available to download for free to your Windows computer, thanks to a partnership between Bangor University and Welsh Government. Click on the link below for more details.