Addysg gorfforol CA2/ KS2 PE

Tybed byddai posib i ddisgyblion Bl3, 4 5 a 6 ddod a dillad addysg gorfforol mewn bag i’r ysgol bob dydd Llun. Bydd y disgyblion yn mynd a’r bagiau adref ar bnawn Dydd Gwener. Gan obeithio am dywydd braf tymor yma! Diolch. 
Would it be possible for pupils in years 3,4,5 and 6 to bring their pe kit in a bag to school every Monday. The pupils will take their kit home on Friday. We hope for plenty of dry and sunny weather this term! Thank you.