5.09.23

Edrychwn ymlaen i groesawu’r disgyblion yn ol i’r ysgol yfory yn y tywydd braf! 
We look forward to welcoming the pupils back to school tomorrow in the lovely weather!