Wythnos iach/ Healthy week

Nodyn i’ch hatgoffa bydd disgyblion Blynyddoedd 3 i 6 mewn dillad addysg gorfforol drwy’r wythnos nesaf. Cofiwch yrru eich plant i’r ysgol hefo dillad sbar, cot law a digon o ddiod.

Diolch yn fawr

Just a reminder that Years 3 – 6 are in P.e clothes all week. Please remember to send in a change of clothing, waterproof coat and plenty of drink with your children. Thank you.