Trip Caerdydd bl6 Yr6 Cardiff Trip

Hi Mae’r plant i gyd yn flinedig ar ôl amser llawn hwyl a phrysurdeb. Rydym yn disgwyl y bws am 6.30 wnawn ni gysylltu eto os oes newid. The children are all a little tired after a fun filled trip. We are expecting the bus at 6.30. We will let you know if this changes. Diolch