Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 93.4%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Mrs Penge am bresenoldeb uchel o 98.5%.


The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 93.4%. Congratulations to Mrs Penge’s class for their high attendance of 98.5%

image.jpg