Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 89.5%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Miss Evans Blwyddyn 5 a 6 am eu presenoldeb uchel yr wythnos yma!


The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 89.5%. Congratulations to Miss Evans’s Year 5 and 6 class for their high attendance this week.

image.jpg