Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 92.6%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Mrs Non Jones, dosbarth Ms Williams ac i ddosbarth Mrs Parry am eu presenoldeb uchel yr wythnos yma!

The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 92.6%. Congratulations to the following classes for their high attendance this week:- Mrs Non Jones, Ms Williams and Mrs Parry!


image-1.jpg