Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 93.6%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Mrs Parry, Mrs Ellis a Mrs Non Jones am eu presenoldeb uchel yr wythnos yma!
The school’s attendance target is 93.6%. Our attendance this week is 93.6%. Congratulations to Mrs Parry, Mrs Ellis and Mrs Non Jones classes for their high attendance this week!
image.jpg