Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 93.5%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Blwyddyn 5 a 6 Mrs Jones am eu presenoldeb uchel o 97.8% 

The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 92%. Congratulations to Mrs Jones’s Year 5 and 6 class for their high attendance of 97.8%

image-2.jpg