Mygydau/ masks

Gyda’r sefyllfa ar hyn o bryd yn ansicr gyda’r amrywiolyn newydd, mae’n bwysig ein bod yn parhau i gadw cymuned yr ysgol yn ddiogel. Yr ydym i gyd wedi gweithio mor galed er mwyn ceisio lleihau risg covid, a gofynnwn yn garedig i rieni a gofalwyr sicrhau eich bod yn gwisgo mwgwd ar safle’r ysgol ac yn cadw pelltwr cymdeithasol. Diolch i chi am eich cyfweithrediad. 
With the current developments regarding the new variant, uncertainty regarding Covid remains with us. We have all worked so hard to try and reduce the risks within the school and we kindly ask you as parents and guardians to continue to adhere to social distancing and to wear a mask on the school grounds. Thank you for your cooperation.