Llywodraethwyr/ Governors

Gweler yr atodiad. Os hoffech gopi papur cysylltwch gyda swyddfa’r ysgol os gwelwch yn dda.
Please see attached letter. If you would like a paper copy, please contact the school office.