Gweithgareddau/ Activities

Bore da, gobeithio y byddwch i gyd yn cadw’n ddiogel heddiw. Mae gweithgareddau ar Google Classrooms/ Seesaw i’r disgyblion. Cofiwch gall y disgyblion wisgo coch ar y 1af o Fawrth er mwyn dayhlu Dydd Gwyl Dewi. Hanner tymor hapus i chi gyd. 
Good morning, we hope that all will be safe today. There are activities for the pupils on Google Classroom/ Seesaw. To remind you, the pupils can wear red or traditional Welsh costume on the 1st of March, St David’s day. We hope you have a lovely half term.