Eisteddfod yr Urdd/ Urdd Eisteddfod

Rydym wedi derbyn ebost gan yr Urdd neithiwr yn dweud bod newidiadau i amseroedd y rhagbrofion. Os yw eich plentyn yn canu neu yn adrodd yn unigol, dyma’r amseroedd newydd. Os yw eich plentyn yn canu mewn parti unsain/ cerdd dant/ ymgom, does dim newid i raglen y prynhawn. Ymddiheuriadau am hyn, os oes gennych gwestiwn, yna cysylltwch gyda’r ysgol.
We received an email at the end of the day yesterday from the Urdd noting that the prelim times for the Eisteddfod have changed. If your child is competing individually, the new times are below. If your child is competing in the parti unsain/ cerdd dant or ymgom, the times have not changed. Apologies for this, if you have any questions, please email the school.
11-11:45                       Unawd Blwyddyn 1 a 2 Mr Triongl/ Year 1 and 2 solo
9:00-10:00                   Llefaru unigol Gwesty moethus Blwyddyn 1 a 2/ Year 1 and 2 reciting
8:30 – 10:45                 Unawd Blwyddyn 3 a 4 Dere di dere do/ Year 3 and 4 solo
10:00 – 11:15               Llefaru Blwyddyn 3 a 4 Ar ol methu unwaith/ Year 3 and 4 reciting
11:00 – 11:45              Unawd Blwyddyn 5 a 6 Yr Hydref/ Solo Year 5 and 6
8:00 – 8:55                   Llefaru unigol Blwyddyn 5 a 6 Yr Hen dy gwag/ Reciting Year 5 and 6
10:00 – 10:30              Alaw werin