Cylch Bodhyfryd

Rwyf yn cadarnhau fel Pennaeth Ysgol Bodhyfryd, bod Cylch Bodhyfryd gyda’r hawl i ddefnyddio’r ddau gaban ar dir Ysgol Bodhyfryd er mwyn cynnal sesiynau gofal plant. Yr ysgol sy’n berchen ar y cabannau ac mi fydd Cylch Bodhyfryd yn talu rhent i’r ysgol. Rydym yn aros am arweiniad gan yr Awdurdod Lleol o ran swm y rhent.

Yn gywir,

Nerys Davies
Pennaeth Ysgol Bodhyfryd