CRHA/ PTA

Mae posib i’r CRHA gasglu arian gan ddefnyddio app ‘Easy Fundraising’. Byddem yn eich annog i lawrlwytho’r ap er mwyn casglu arian ar gyfer yr ysgol. Wedi i chi lawrlwytho’r ap, gallwch greu cyfrif, a chwiliwch am ‘Ysgol Bodhyfryd PTA’. Pan ydych yn siopa, bydd yna gyfraniad gan y siopau sydd wedi nodi ar yr app i gyfrif CRHA yr ysgol. 
It is possible for the PTA to collect money using the ‘Easy Fundraising’ app. We would encourage you to download the app in order to collect money for the school. After you have downloaded the app, you can create an account, and look for ‘Ysgol Bodhyfryd PTA’. When you shop, there will be a contribution from the shops that have identified on the app to the school’s PTA account.