CRHA/ PTA

Er gwybodaeth, bydd disgo ar y 4ydd o Orffennaf (cyfnod sylfaen o 5-5:45, Adran Iau o 6-7) Bydd ffair haf yr ysgol ar y 13eg  o Orffennaf, bydd y ffair yn cychwyn am 2:30. Byddem yn ddiolchgar o unrhyw help ar gyfer y digwyddiadau.
For information, there will be a school disco on the 4th of July (foundation phase pupils, 5-5:45, Key Stage 2,0 6-7). The summer fair will be held on the 13th of July, and will start at 2:30. We would be grateful for any help.