Cerdd croeso nôl/ A welcome back poem

Gobeithio bod y disgyblion yn mwynhau’r wythnos yma. Dyma gerdd hyfryd sy’n disgrifio ysgol heb blant. Diolch i Ysgol y Creuddyn am gael addasu’r gerdd/ We hope the pupils are enjoying being back at school. Below is a lovely poem which describes a school without children as a rainbow without colour, a river without fish or a game of football without a ball! Thank you to Ysgol y Creuddyn for permission to adapt the poem. 
image0.jpeg