Cau’r ysgol/ School clousure

Oherwydd y tywydd garw a diogelwch staff a disgyblion, ni fydd yr ysgol ar agor heddiw/ Due to the bad weather and staff and pupil safety, the school will be closed today.