Brechiad ffliw/ Flu vaccine

Bydd tîm nyrsio/imiwneiddio’r ysgol yn ymweld â’r ysgol ar 21.11.22 i gynnig brechlyn ffliw drwy chwistrell trwyn i blant. Mae’r GIG yn argymell y dylai pob plentyn cymwys gael brechiad ffliw bob blwyddyn. 

Allwch chi lenwi’r ffurflen ganiatâd erbyn yfory os nad ydych eto wedi gwneud os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr.

The school nursing/immunisation team will visit school on 21.11.22 to offer children a nasal spray flu vaccine. The NHS recommends all eligible children should have a flu vaccination every year. 

Please could you complete the consent forms and send them back to the school by tomorrow if you have not already done so. Thank you..